Finał Ligi Południowej Wielkopolski

PROPOZYCJE
RODZINNE PARKURY
FINAŁ LIGI POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI
O PUCHAR WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI PIORTA KUROSZCZYKA
CENTRUM EDUKACJI JEŹDZIECKIEJ WTÓREK- 19.06.2022

1. Organizator: Centrum Edukacji Jeździeckiej Wtórek, Ostrowski Klub Jeździecki OXER we Wtórku
2. Kontakt: Anna Parzydło, cejwtorek@gmail.com tel. 692411816
3. Miejsce: Centrum Edukacji Jeździeckiej Wtórek, ul. Ostrowska 43A Wtórek
4. Termin: 19.06.2022
5. Termin zgłoszeń: 16.06.2022
6. Zgłoszenia: cejwtorek@gmail.com
*Osoby uczestniczące w zajęciach CEJ Wtórek prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio u swoich instruktorów.
7. Warunki techniczne:
• Plac konkursowy – trawa rozmiar 68m x 44m
• Rozprężalnia – trawa
8. Opłaty:
Startowe:
Start na swoim koniu:
Pony Games, Rodzinna sztafeta, konkurs nr 4 -70 zł
Konkurs nr 5-8 – 80 zł
Start na koniu CEJ Wtórek:
Pony Games, Rodzinna sztafeta – 100 zł
Konkurs nr 4-8 – 100 zł (tylko dla uczestniczących w zajęciach Szkółki Jeździeckiej CEJ Wtórek)
*O doborze konia decyduje instruktor CEJ Wtórek, ilość kuców i koni ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
9. W przypadku uczestników niepełnoletnich – zgoda rodziców na udział w wybranych konkursach, polisa NW (zalecana)
10. Wymagana dokumentacja koni – aktualny paszport hodowlany z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie
11. PROGRAM:
NIEDZIELA 10.00
• Konkurs nr 1 – Pony Games grupa I
• Konkurs nr 2 – Pony Games grupa II
• Konkurs nr 3 – Rodzinna sztafeta
• Konkurs nr 4 – 20 cm – dokładności art.238.1.1
• Konkurs nr 5 – 40 cm – dwufazowy art. 274.1.5.3
• Konkurs nr 6 – 55 cm – dwufazowy art. 274.1.5.3
• Konkurs nr 7 – 70 cm – dwufazowy art. 274.1.5.3
• Konkurs nr 8 – 80 cm – dwufazowy art. 274.1.5.3
Po ostatnim konkursie odbędzie się dekoracja i wręczenie nagród Ligi Południowej Wielkopolski oraz ognisko.
12.Nagrody:
Puchary oraz nagrody rzeczowe dla uczestników.
13. Wspierają nas:
– Gmina Ostrów Wielkopolski
– Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
– Miasto Ostrów Wielkopolski
– Sklep Jeździecki Edaga – Karina i Dariusz Rudowicz
– Sklep Jeździecki Bergo
– Hipovet + Pasze i suplementy dla koni – Dr Krzysztof Marycz
– Agro-partner Dariusz Mikołajczyk
– Sala Zabaw Fiku Miku Ostrów Wielkopolski
– Daw-Mag Piotr Wysocki
– Garden-mix Ostrów Wielkopolski – Szymon Potyrała
– Ksero A-Zero J. Wolicka
– Laserowo AGT
– Weko Polska
– FH „Paula” Paulina Szczucka Eurosklep
– Kamix Ostrów Wielkopolski
– Bar & Rest. Zameczek Ostrów Wielkopolski
– Maxmet Ostrów Wielkopolski
– OSP Wtórek
– Koło Gospodyń Wiejskich Wtórek
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
2. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania wydarzenia oraz podczas transportu.
3. Konkursy będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ z uwzględnieniem wytycznych i regulaminu COVID-19.
4. Nie jest wymagana dokumentacja uczestników i koni w WZJ i PZJ.
5. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w konkursach jeździeckich.
6. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców / opiekunów na udział w konkursach.
7. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia NW.
8. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego głównego: 20 zł.
9. Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wys.: 200 zł.
10. Samochody osobowe, koniowozy oraz przyczepy można parkować wyłącznie w wyznaczonych miejscach parkingowych.
11. Zakaz palenia na hali, rozprężalni i w stajniach.
12. Na terenie ośrodka psy mogą poruszać się tylko na smyczy. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu i odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzę.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych, zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby, działające w jeździectwie, do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
0001000200030004