Zapraszamy na jazdy:-)

Dobre wiadomości na początek weekendu :-)
Zapraszamy na jazdy rekreacyjne wszystkich stęsknionych jeźdźców :-)

Przypominamy o naszych wewnętrznych zasadach:

Nasze wewnętrzne zasady to:
-wszystkie osoby na terenie stajni muszą przebywać w rękawiczkach jednorazowych,
- każdorazowo po zakończeniu jazdy należy zdezynfekować sprzęt, którego się używało
- zajęcia odbywają się na dworze (przy nagłym załamaniu pogody na hali przy otwartych drzwiach)
- konie czyścimy na dworze przy koniowiązach w odległości minimum co drugie „kółeczko”

Zasady ogólne:
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia :-) - zasłanianie nosa i ust, utrzymywanie odległości min 2m od innych osób.

Jazdy, które nie mogły być zrealizowane w marcu a są opłacone w karnetach nie tracą ważności :-)
Można odrabiać je również w formie zajęć indywidualnych (1 zajęcia indywidualne za 2 zajęcia grupowe).
Zajęcia indywidualne odbywają się dla 1-2osób.

UWAGA: ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich na razie nie wracamy do zajęć z harmonogramu, na zajęcia umawiamy się na konkretny termin :-)